In onze praktijk werken meerdere therapeuten met specialisatie in de pediatrische revalidatie of kinderkinesitherapie.

Ons team bestaat uit zelfstandig werkende therapeuten die zich extra specialiseerden in de kinderrevalidatie. Naast baby’s en jonge kinderen worden ook adolescenten en jongvolwassenen in onze praktijk behandeld.

  • De samenwerking en coördinatie van de werking gebeurt o.l.v. Ria Cuppers
  • Er is wekelijks overleg onder de therapeuten met als doel specifieke behandeldoelstellingen te bespreken, de agenda’s op elkaar en voor de patiënten zo flexibel mogelijk te kunnen organiseren.
  • Behandelingen op verplaatsing (thuis, kinderopvang, school ,…) zijn mogelijk. Soms is het nodig de ouders, kinderopvang, school bij de therapie te betrekken. Instructies m.b.t. handeling en positioneren, het creëren van een optimale ontwikkelingsklimaat in de thuis-en leefomgeving zijn een verlengstuk van de behandeling. Therapie op verplaatsing kan een meerwaarde betekenen.
  • De therapeuten volgden extra opleidingen (Master in de Pediatrische Revalidatie aan de KULBobath, psychomotorische therapie, schrijfmotoriek, AH.kinesitherapie, …) en staan garant voor een continue bijscholing.